(+40) 734 664 847 [email protected]

Fără teze anul acesta!


Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat cum vor fi calculate mediile elevilor în anul şcolar 2020-2021, în condițiile în care, din cauza actualei situații epidemiologice, tezele şi concursurile/olimpiadele şcolare au fost anulate.
Doamna ministru a menționat pe pagina sa de Facebook: ,,Ca urmare a situației desfăşurării activitățiilor în mediul online, am decis, prin consultare la nivelul Ministerului Educației şi Cercetării, ca în anul şcolar 2020-2021 să nu se susțină teze, ca formă de evaluare sumativă, media semestrială urmând a se calcula prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor obținute la evaluarea continuă, la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de cincizeci de sutimi, rotunjirea se va face în favoarea elevului.”


Tot doamna ministru a mai susținut şi că ,,eliminarea tezei din categoria modalităților de evaluare sumativă are în vedere atât asigurarea echității evaluării, la nivel național, pentru toți elevii, cât și păstrarea motivației pentru învățare și creșterea randamentului școlar printr-un proces continuu de evaluare“.