(+40) 734 664 847 [email protected]

Poate fi argumentat că artele și educația conlucrează prin însăși natura lor, însă preocuparea valorificării potențialelor beneficii ale punerii lor împreună nu datează de mult timp, atât la nivel mondial, cât și în România. În ultimii 25 de ani argumente bine documentate pun în evidență potențialul conlucrării lor.
O serie de organizaţii naţionale şi internaţionale au conştientizat importanţa susţinerii practicilor de educaţie prin artă prin studii asupra impactului lor la nivelul beneficiarilor direcţi şi indirecţi. Una dintre primele astfel de iniţiative a fost cea a Consiliului Europei, care în anul 1995, a lansat un proiect major focalizat pe legăturile dintre cultură, creativitate şi tineret şi care a examinat educaţia artistică în şcolile statelor membre şi implicarea artiştilor profesionişti. El a avut ca rezultat o cercetare asupra educaţiei artistice în Europa şi un colocviu internaţional. Tot Consiliul Europei a lansat, în anul 2005, Convenţia cadru privind valoarea moştenirii culturale pentru societate. Convenţia a semnalat nevoia ţărilor europene de a păstra şi de a promova identitatea culturală şi de a încuraja dialogul intercultural.
Includerea diferitelor forme de artă în educație conduce la o deschidere către nou, la o dezvoltare pe plan emoțional și la sporirea creativității. Arta ne face să comunicăm, să fim deschiși, să îi înțelegem mai bine pe cei din jurul nostru și ne ajută să ne descoperim pe noi, să ne descoperim aptitudinile, abilitățile și capacitățile.
În momentul de față nu este pus destul accentul pe artă în educație. Există materii artistice obligatorii și școli de artă, însă partea artistică nu conlucrează cu adevărat cu școala, iar cererea este mare, beneficiile fiind semnificative.
Astfel, școala trebuie să acționeze prin definirea propriei oferte în sfera artelor, culturii și patrimoniului, să exploreze și să integreze beneficiile derivate din ofertele profesioniștilor din acest domeniu și să construiască o serie de instrumente și mecanisme pentru facilitarea colaborării cu aceștia.
Pentru a-și îndeplini mai bine misiunea, și anume creșterea calității educației, școala își poate valorifica resursele printr-o colaborare mai bună cu cei care propun activități artistice cu o dimensiune educațională.