(+40) 734 664 847 [email protected]
  1. Inteligența naturalistă – oamenii cu o o inteligență naturalistă dezvoltată observă cu uşurință schimbările din jurul lor, pot supraviețui în natură şi pot diferenția plantele, animalele ş.a.m.d., ei pot diferenția şi diverse tipuri de obiecte.
  2. Inteligența muzicală – oamenii cu o astfel de inteligență se descurcă foarte bine cu sunetele (ritm, tonalitate şi frecvență), de asemenea pot recunoaşte şi reproduce piese muzicale.
  3. Inteligența matematico-logică – oamenii ce posedă o astfel de inteligență dezvoltată sunt foarte buni la a desluşi gândirea abstractă şi simbolică şi au abilitatea de a calcula şi de a rezolva probleme de matematică.
  4. Inteligența existențială – cei cu o astfel de inteligență sunt sensibili şi au capacitatea de a pune, de a aborda şi de a se gândi la întrebări despre existența umană (ca: ,,de ce murim?”, ,,de ce ne îndrăgostim?”, ,,ce este dragostea?” şi multe altele).
  5. Inteligența chinestezică a corpului – se referă la persoanele ce au foarte multe abilități fizice şi le pot dezvolta printr-o uniune a minții cu trupul, numită antrenament. Sportivii, dansatorii, chirurgii şi meşterii sunt categorii ce prezintă o inteligență chinestezică a corpului foarte dezvoltată.
  6. Inteligența lingvistă – cei cu o astfel de inteligență ştiu să folosească cuvintele ca să exprime ceva şi să înțeleagă sensurile metaforice. Scriitorii, jurnaliştii şi purtătorii de cuvânt sunt câteva categorii de oameni cu o inteligență lingvistică dezvoltată.
  7. Inteligența interpersonală – este abilitatea de a interacționa eficient şi de a-i înțelege pe ceilalți (atât verbal, cât şi non-verbal şi paraverbal). De asemenea, oamenii cu acest tip de inteligență sunt buni lideri, buni comunicatori şi înțeleg sentimentele celorlalți. Profesorii, actorii şi politicienii sunt câțiva oameni care posedă acest gen de inteligență.
  8. Inteligența intra-personală – este capacitatea unei persoane de a se înțelege pe sine, de a-şi înțelege gândurile, emoțiile şi sentimentele şi de a seta obiective în viață. Psihologii şi filozofii posedă acest tip de inteligență.
  9. Inteligența spațială – este abilitatea de a gândi şi de a vedea clar în 3D, sunt buni graficieni, au o imaginație dezvoltată şi se pot orienta cu uşurință în spațiu. Marinarii, piloții, sculptorii, pictorii şi arhitecții prezintă o inteligență spațială dezvoltată.

Acestea sunt cele nouă tipuri de inteligență.