(+40) 734 664 847 [email protected]
Arta în școală

Arta în școală

Poate fi argumentat că artele și educația conlucrează prin însăși natura lor, însă preocuparea valorificării potențialelor beneficii ale punerii lor împreună nu datează de mult timp, atât la nivel mondial, cât și în România. În ultimii 25 de ani argumente bine documentate pun în evidență potențialul conlucrării lor.
O serie de organizaţii naţionale şi internaţionale au conştientizat importanţa susţinerii practicilor de educaţie prin artă prin studii asupra impactului lor la nivelul beneficiarilor direcţi şi indirecţi. Una dintre primele astfel de iniţiative a fost cea a Consiliului Europei, care în anul 1995, a lansat un proiect major focalizat pe legăturile dintre cultură, creativitate şi tineret şi care a examinat educaţia artistică în şcolile statelor membre şi implicarea artiştilor profesionişti. El a avut ca rezultat o cercetare asupra educaţiei artistice în Europa şi un colocviu internaţional. Tot Consiliul Europei a lansat, în anul 2005, Convenţia cadru privind valoarea moştenirii culturale pentru societate. Convenţia a semnalat nevoia ţărilor europene de a păstra şi de a promova identitatea culturală şi de a încuraja dialogul intercultural.
Includerea diferitelor forme de artă în educație conduce la o deschidere către nou, la o dezvoltare pe plan emoțional și la sporirea creativității. Arta ne face să comunicăm, să fim deschiși, să îi înțelegem mai bine pe cei din jurul nostru și ne ajută să ne descoperim pe noi, să ne descoperim aptitudinile, abilitățile și capacitățile.
În momentul de față nu este pus destul accentul pe artă în educație. Există materii artistice obligatorii și școli de artă, însă partea artistică nu conlucrează cu adevărat cu școala, iar cererea este mare, beneficiile fiind semnificative.
Astfel, școala trebuie să acționeze prin definirea propriei oferte în sfera artelor, culturii și patrimoniului, să exploreze și să integreze beneficiile derivate din ofertele profesioniștilor din acest domeniu și să construiască o serie de instrumente și mecanisme pentru facilitarea colaborării cu aceștia.
Pentru a-și îndeplini mai bine misiunea, și anume creșterea calității educației, școala își poate valorifica resursele printr-o colaborare mai bună cu cei care propun activități artistice cu o dimensiune educațională.

Efectele inteligenței emoționale asupra succesului școlar

Efectele inteligenței emoționale asupra succesului școlar

Inteligența se referă la o aptitudine care poate fi exersată și îmbunătațită, caracterizând capacitatea de a descoperi proprietățile obiectelor și fenomenelor înconjurătoare, relațiile dintre acestea și ne oferă posibilitatea de a rezolva probleme noi.

În cadrul sistemului educațional este folosită o anumită inteligență școlară care este modelată după cerințele si nevoile acestuia, însă succesul școlar nu depinde numai de acest fel de inteligență, ci și de un factor foarte important, inteligența emoțională.

Inteligența emoțională este formată din câteva elemente: înțelegerea mai amplă a emoțiilor, gestionarea eficientă a acestora, creșterea productivității și a stimei de sine și înțelegerea mai eficientă a celor din jur, care crește gradul de confort al conviețuirii cu aceștia.

În mare parte, mai ales in sistemul nostru educațional, nu avem posibilitatea de a ne dezvolta corespunzător această abilitate, deoarece nu este un subiect considerat chiar atât de important. Însă, acest factor este, cu adevărat important în obținerea reușitei școlare, deoarece inteligența școlară fară o bună dezvoltare pe plan emoțional nu este mereu de ajuns, sau acoperă doar sfera activităților didactice impuse, în viitor majoritatea elevilor nefiind pregătiți pentru adevăratele probleme ale vieții.

Dezvoltarea acestei aptitudini pune în prim-plan o aboradare practică, în defavoarea celei teoretice. Prin exersarea abilităților emoționale, acestea devin o a doua natură în comportamentul nostru.

Odată început, procesul de învățare este permanent și reprezintă o dezvoltare continuă a inteligenței emoționale care ne ajută, în mod concret, la managementul emoțiilor, flexibilitatea adaptării la schimbare, gestionarea conflictelor și a stresului, dezvoltându-ne abilitățile sociale și felul în care ne raportăm la ceea ce simt ceilalți.

Succesul școlar este determinat de: gradul de cunoaștere a sinelui, a potențialului personal, nivelul stimei de sine, reprezentarea proprie a succesului, relația dintre elevi și profesori; caracteristici strâns legate de inteligența emoțională.
Astfel, observăm că nu neapărat capacitatea noastră de a fi buni la o materie sau de a ne mula cerințelor școlii este esențială in procesul de învățare și în reușita școlară, ci mai degrabă capacitatea de a ști cum să învățăm logic și să facem față provocărilor la nivel emoțional.

Stresul și puterea optimismului

Stresul și puterea optimismului


Mulți dintre noi suntem sau am fost implicați în anumite împrejurări mai mult sau mai puțin stresante. Mai ales în acest context pandemic, în care ne confruntăm cu inadaptarea la cursurile online și cu distanțarea sociala, este firesc ca uneori să fii copleșit de situație. Schimbarea începe prin conștientizare și poți deveni o persoana mai bună acceptându-te așa cum ești.
Stresul este un factor indispensabil în mediul bazat pe adaptare al oamenilor. Atunci când ne referim la stres, deseori punem în prim-plan partea nocivă, caracterizată de o suprasolicitare, mai ales psihică, dar și fizică. Acesta în sine poate fi un ajutor dacă reușim să găsim acel echilibru interior, preluând majoritatea beneficiilor și renunțând la factorii dăunători cum ar fi încordarea, tensiunea, constrângerea.
Putem să privim partea bună a lucrurilor și să folosim aceste situații stresante în favoarea noastră, deoarece stresul gestionat corespunzător poate fi utilizat ca motivație și determinare în lucrurile pe care le facem, mărind productivitatea.
Aici intervine puterea optimismului și, de asemenea, capacitatea de a arunca o privire obiectivă asupra acțiunilor noastre. Abordarea cu optimism a situațiilor stresante are puterea de a deschide orizonturi gândirii, ceea ce ne permite să gestionăm stresul într-un mod pozitiv. Mintea, fiind mai limpede, analizează totul în ansamblu și conștientizează cu adevărat gravitatea situației, deci stresul este folosit ca factor de moblizare, iar munca este făcută cu mai mare plăcere, obiectivul este atins mai ușor și rezultatele sunt mai bune.
Optimismul nu este, însă, o încercare de a scăpa de responsabilitățile tale, așteptând ca totul să vină de la sine, ci implică un efort de zi cu zi și o anumită disciplină. Adevărata putere a acestuia stă în noi înșine, în lucrurile mici, în greșelile din care învățăm.
Obiectivitatea în luarea deciziilor combinată cu puterea optimismului duce la o productivitate în activitățile pe care le facem, la o înțelegere mai bună a lumii în care trăim și la un stil de viață mai sănătos care derivă din împăcarea sufletească realizată.

Decursul orelor în mediul on-line conform Ministerului Educației

Decursul orelor în mediul on-line conform Ministerului Educației

Ministerul Educației a găsit o soluție pentru susținerea orelor in mediu on-line. Se folosesc diverse aplicatii/platforme cum ar fi CLASSROOM, MEET etc.  Aceste platforme ajuta elevii pentru a participa la ore si a nu face diferenta dintre orele on-line si scoala față în față.

În contextul actual, generat de creșterea riscului de contaminare cu virusul COVID-19 în colectivitățile școlare, soluția pentru continuarea activităților didactice este desfășurarea acestora exclusiv în mediul online.

Astfel, s-a identificat o soluție care îndeplinește cinci condiții de bază:

  1. aplicațiile care fac posibilă susținerea cursurilor online sunt disponibile cu licența gratuită
  2. este asigurată conformitate cu legislația GDPR
  3. simplu de implementat, fără achiziția de echipamente
  4. suficiente cadre didactice care sunt familiarizate cu tehnologia digitală pentru susținerea cursurilor online
  5. disponibilitatea resurselor educaționale necesare pentru ca și alți profesori să poată dobândi într-un timp cat mai scurt cunoștințele care să le permită să susțină lecții online.

Soluția tehnică asigură accesul la suita de aplicații educaționale oferite sub licență gratuită de către Google și Microsoft: G Suite for Education si Office 365 A1. Ambele companii oferă soft-uri cu ajutorul cărora se pot organiza cursuri online, pot fi gestionate materiale ca suport de curs, pot fi gestionate temele și permit notarea în catalogul virtual, cu informarea părților prin rapoarte automate despre evoluția elevilor la clasă.

Atât G Suite for Education cât şi Office 365 A1 respectă legislația GDPR, iar conturile de acces la aceste aplicații vor putea fi activate după exprimarea acordului express și neechivoc pentru fiecare utilizator. Pentru a ușura implementarea, a fost identificată o variantă de automatizare care și-a dovedit viabilitatea în decursul mai multor ani, prin sincronizare cu SIIIR (Sistemul informatic integrat al învățământului din România), soluția folosită deja de toate cadrele didactice din proiectul CRED (educred.ro)“, se arată în nota ministerului.

Sir Ken Robinson: ,,Ucid școlile creativitatea?’’

Sir Ken Robinson: ,,Ucid școlile creativitatea?’’

Multe studii au demonstrat că sistemul educațional implementat în acest moment are la bază capacitatea de memorare și  antrenează doar anumite aptitudini ale elevilor ce țin strict de gândirea după un anumit șablon impus de sistem, astfel creativitatea și originalitatea acestora fiind complet uitate.

Ierarhizarea materiilor după ,,importanța’’ acestora, matematica și limbile străine fiind pe primul loc, iar artele aflându-se la coada clasamentului, are ca rezultat distrugerea imaginației, dar și a caracterului elevilor care sunt pasionați de desen, muzică, teatru, dans etc.

Este necesară implementarea în sistemul nostru educațonal a mai multor ateliere ce dezvoltă imaginația, precum ateliere de desen și pictură, ateliere de scriere, un cor al școlii, o trupă de teatru, o trupă de dans și alte cursuri de acest tip pentru a ajuta elevii să își găsească anumite pasiuni, să se remarce prin originalitatea lor și să își dezvolte gândirea creativă.

Toți elevii sunt diferiți, au pasiuni și aptitudini diferite, iar sistemul educațional trebuie să le ofere posibilități egale în toate domeniile și șansa de a aduce lumii noi creații.

Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY&ab_channel=TED