(+40) 737 773 622 [email protected]
Implică-te în comunitate!

Implică-te în comunitate!

Ești un tânăr entuziast cu vârsta peste 14 ani, știi o limbă străină, deții abilități de comunicare și cunoști aspecte ce țin de Uniunea Europeană? Te așteptăm în echipa Centrului Europe Direct Argeș pentru a te implica în activitățile noastre de voluntariat.

Centrul Europe Direct Argeș este un proiect al Bibliotecii Județene Dinicu Golescu Argeș din anul 2009 și face parte din rețeaua Europe Direct, care este coordonată de Reprezentanța Comisiei Europene în România. 

La nivel european există 420 de centre Europe Direct, iar în România 24 de centre răspândite geografic în toate zonele țării. Centrele dezvoltă anual programe de comunicare dedicate copiilor, tinerilor, precum și celor interesați de politicile europene, asigurând astfel pentru publicul local un prim contact cu informația europeană. De asemenea, centrele oferă feedback instituțiilor Uniunii, comunicând la nivel central care sunt cele mai frecvente solicitări ale cetățenilor.

Prin intermediul celor doi consilieri de comunicare, Centrul  Europe Direct Argeș oferă informații generale pe teme ale Uniunii Europene; oferă răspunsuri la întrebări despre politicile, programele și prioritățile UE; oferă acces gratuit și asistență pentru accesarea paginilor web ale instituțiilor Uniunii Europene și altor resurse europene online; pune la dispoziție publicului larg o cantitate vastă de broșuri pe diferite subiecte europene; organizează evenimente de comunicare pe teme europene etc.

Dacă dorești să faci mai mult pentru comunitate și îndeplinești condițiile noastre, trimite un CV în format Europass la adresa [email protected] sau vizitează-ne la sediul Centrului Europe Direct Argeș, în cadrul Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” Argeș, etajul I, unde te așteptăm să purtăm o discuție, în urma căreia vei afla dacă ești selectat ca voluntar în cadrul proiectului nostru.

Echipa Europe Direct Argeș

[email protected]

Consiliul Județean al Elevilor Argeș recomandă cu încredere participarea la activitățile desfășurate și organizate de către Europe Direct Argeș.

Unul dintre drepturile „ascunse” ale elevilor – 2 ani de studiu în unul singur

Unul dintre drepturile „ascunse” ale elevilor – 2 ani de studiu în unul singur

Mulți dintre elevii români nu își cunosc drepturile în totalitate. Personal, cunosc o mulțime de elevi cu medii impecabile de 10, „buni” la toate materiile, care învață constant, dar care nu știu să își acceseze drepturile conform legii.

Dreptul despre care vă voi povesti astăzi este cel de a promova doi ani de studii într-un singur an școlar. Pare a fi ceva furat din învățământul american, însă nu este. Acest drept este complet fondat, iar orice elev își poate exercita acest drept dacă îndeplinește condițiile specifice.


Situația simplificată:

Dacă vrei să parcurgi 2 ani de studiu în unul singur, trebuie să îndeplinești în mod cumulativ următoarele condiții:

a) să ai, în anul şcolar anterior anului curent, calificativul sau media generală la fiecare disciplină de studiu:
– „foarte bine”, pentru elevii din învăţământul primar;
– minimum 9,00, pentru elevii din învăţământul gimnazial şi liceal.
b) să ai, în anul şcolar anterior anului curent, calificativul sau media anuală la purtare:- „foarte bine”, pentru elevii din învăţământul primar;
– minimum 9,50, pentru elevii din învăţământul gimnazial şi liceal.
c) să promovezi un test transdisciplinar din curriculumul clasei anterioare claseicurente, cu un punctaj de cel puţin 80% din totalul punctajului acordat pe test.

Dacă îndeplinești aceste condiții, trebuie să ai următoarele documente:

a) cererea părintelui sau a tutorelui legal al elevului;
b) avizul favorabil al psihologului şcolar;
c) avizul favorabil al medicului şcolar sau al medicului de familie;
d) avizul consiliului profesoral al unităţii de învăţământ.

Poți găsi mai multe detalii în documentele de mai jos. (cele 2 butoane)


Situația concretă, conform legii:

Legea Educației Naționale – articolul 21, alineatul 4: Elevii cu performanțe școlare excepționale pot promova 2 ani de studii într-un an școlar la decizia unității de învățământ, pe baza unei metodologii naționale aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului. click aici pentru a accesa legea


Pentru orice fel de întrebări, îndrumări sau nelămuriri, vă rugăm să ne contactați!

Interviuri cu elevii din comunitate – Proiect nou

Interviuri cu elevii din comunitate – Proiect nou

Astăzi 6 noiembrie 2020, Consiliului Județean al Elevilor Argeș a inițiat un nou proiect ce constă în consultarea zilnică a elevilor din județ în ceea ce constă comunitatea din care facem parte.

La ce ne referim?

Vrem să vedem zilnic care este pulsul colegilor noștri în regimul online. Interviul va dura aproximativ 30 de minute, iar elevului i se vor pune întrebări despre comunitate, școală și educație. În principiu, nimic complicat.

Momentan, vom lua doar elevi din cadrul Birourilor executive din cadrul Consiliilor Școlare ale Elevilor din județul Argeș, urmând ca în viitor, împreună cu un avocat să dezvoltăm acest lucru către toată lumea. Vrem ca orice elev ce are ceva de spus să poată fi invitat.

Primul episod va fi postat luni. Elevul intervievat va fi Antonio Vasile, președinte al Consiliului Școlar al Elevilor „Zinca Golescu”.