(+40) 726 114 311 [email protected]
De ce e important să existe o relație bună elev-profesor

De ce e important să existe o relație bună elev-profesor

Relația elev-profesor trebuie să se asemene cu relația copil-părinte.

Încă din primii ani de şcoală, profesorii şi învățătorii primesc titulatura de părinte. Elevii sunt lăsați în grija şi supravegherea lor. Precum părinții biologici, profesorii iau elevii sub aripa dumnealor, împărtăşindu-le toate cunoştințele din dragoste pentru ceea ce fac şi pentru elevi.


Dar totuşi, dragostea de carte va înflori în sufletele elevilor dacă se tem de cel ce o plantează?


Mintea unui copil e colorată şi veselă, iar orice prezență care nu satisface aceste condiții va fi ignorată, în unele cazuri chiar disprețuită. Majoritatea elevilor nu învață din cauza profesorilor, ori o fac de teamă, nerămânând cu ceva din lecții un timp îndelungat. O sămânță nu trebuie plantată cu forța sau cu ură. Până şi plantele au nevoie de muzică şi armonie ca să crească.


Dragi elevi, profesorii sunt prietenii şi părinții voştri. Ascultați-le sfaturile şi respectați-i.


Dragi profesori, elevii sunt copiii dumneavoastră. Apropiați-vă de ei. Încercați să înțelegeți că elevul nu este mai prejos. Acceptați părerile elevilor. Ascultați-le opiniile şi veți fi surprinşi să observați cât drag vor prinde ei de dumneavoastră şi de materia pe care o predați. Totul trebuie făcut în armonie, altfel nimic nu se sincronizează.

De ce este important să avem o cultură generală dezvoltată

De ce este important să avem o cultură generală dezvoltată

Termenul de cultură generală se referă la ,, cunoaşterile de orice natură pe care un individ le posedă”, după cum defineşte Wikipedia. Mai simplu, termenul se referă la noțiunile, din diferite domenii, pe care cineva la deține. Această cultură generală se dezvoltă diferit în funcție de fiecare persoană, dar de ce e totuşi important să avem o cultură generală bine dezvoltată?


Pentru început ne vom uita la momentele în care aceasta îşi începe formarea. După cum îi spune şi numele, şcoala generală este momentul în care bazele cunoştințelor elevilor sunt create cărămidă cu cărămidă. Mai apoi, în liceu, elevul este considerat suficient de matur încât să decidă ce vrea să învețe şi să facă mai departe. Interesele lui vor fi astfel prioritizate. Cultura lui generală se va dezvolta numai pe alocuri. Însă, o bază bună dobândită din clasele gimnaziale, poate chiar şi primare, va oferi elevului un avantaj în ceea ce priveşte cultura sa generală.


Până la urmă, cu ce ne ajută cultura generală?


Cu toții vom ajunge oameni respectabili ai societății, ocupând funcții cât mai înalte. Ne vom învârti în cercuri de diverse statuturi sociale. Vom discuta cu tot felul de oameni şi ar fi păcat ca, la cunoştințele noastre excepționale dintr-un anumit domeniu, să nu aducem şi nişte cunoştințe generale.

Nu se ştie niciodată cum o problemă dintr-un domeniu îşi poate găsi jumătate din soluție în alt domeniu. Nu se ştie niciodată cum cineva va aduce în discuția liberă un alt subiect. Aici nu mă refer strict la materiile şcolare, noi, ca ființe raționale şi dezvoltate ce suntem, trebuie să deținem nişte informații elementare, de orice tip: fie că țin de literatură, de istorie, de matematică, de artă, de cinematografie şi aşa mai departe.

Toate formează un tot unitar. Sunt şi suntem împreună, nu separat.


Cultura generală joacă un rol important în societate şi în felul în care eşti privit. Nu e prea târziu să-ți dezvolți cultura generală!

Cum se calculează mediile elevilor anul acesta

Cum se calculează mediile elevilor anul acesta

Fără teze anul acesta!


Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat cum vor fi calculate mediile elevilor în anul şcolar 2020-2021, în condițiile în care, din cauza actualei situații epidemiologice, tezele şi concursurile/olimpiadele şcolare au fost anulate.
Doamna ministru a menționat pe pagina sa de Facebook: ,,Ca urmare a situației desfăşurării activitățiilor în mediul online, am decis, prin consultare la nivelul Ministerului Educației şi Cercetării, ca în anul şcolar 2020-2021 să nu se susțină teze, ca formă de evaluare sumativă, media semestrială urmând a se calcula prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor obținute la evaluarea continuă, la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de cincizeci de sutimi, rotunjirea se va face în favoarea elevului.”


Tot doamna ministru a mai susținut şi că ,,eliminarea tezei din categoria modalităților de evaluare sumativă are în vedere atât asigurarea echității evaluării, la nivel național, pentru toți elevii, cât și păstrarea motivației pentru învățare și creșterea randamentului școlar printr-un proces continuu de evaluare“.