(+40) 734 664 847 [email protected]
Implică-te în comunitate!

Implică-te în comunitate!

Ești un tânăr entuziast cu vârsta peste 14 ani, știi o limbă străină, deții abilități de comunicare și cunoști aspecte ce țin de Uniunea Europeană? Te așteptăm în echipa Centrului Europe Direct Argeș pentru a te implica în activitățile noastre de voluntariat.

Centrul Europe Direct Argeș este un proiect al Bibliotecii Județene Dinicu Golescu Argeș din anul 2009 și face parte din rețeaua Europe Direct, care este coordonată de Reprezentanța Comisiei Europene în România. 

La nivel european există 420 de centre Europe Direct, iar în România 24 de centre răspândite geografic în toate zonele țării. Centrele dezvoltă anual programe de comunicare dedicate copiilor, tinerilor, precum și celor interesați de politicile europene, asigurând astfel pentru publicul local un prim contact cu informația europeană. De asemenea, centrele oferă feedback instituțiilor Uniunii, comunicând la nivel central care sunt cele mai frecvente solicitări ale cetățenilor.

Prin intermediul celor doi consilieri de comunicare, Centrul  Europe Direct Argeș oferă informații generale pe teme ale Uniunii Europene; oferă răspunsuri la întrebări despre politicile, programele și prioritățile UE; oferă acces gratuit și asistență pentru accesarea paginilor web ale instituțiilor Uniunii Europene și altor resurse europene online; pune la dispoziție publicului larg o cantitate vastă de broșuri pe diferite subiecte europene; organizează evenimente de comunicare pe teme europene etc.

Dacă dorești să faci mai mult pentru comunitate și îndeplinești condițiile noastre, trimite un CV în format Europass la adresa [email protected] sau vizitează-ne la sediul Centrului Europe Direct Argeș, în cadrul Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” Argeș, etajul I, unde te așteptăm să purtăm o discuție, în urma căreia vei afla dacă ești selectat ca voluntar în cadrul proiectului nostru.

Echipa Europe Direct Argeș

[email protected]

Consiliul Județean al Elevilor Argeș recomandă cu încredere participarea la activitățile desfășurate și organizate de către Europe Direct Argeș.

STOP GREȘELILOR ETICE! Sunt necesare doar 2 note pentru încheierea mediei, nu 4, 5, 6 sau 10.

STOP GREȘELILOR ETICE! Sunt necesare doar 2 note pentru încheierea mediei, nu 4, 5, 6 sau 10.

Explicație pe scurt: indiferent de materie, de numărul de ore pe săptămână sau de orice alt criteriu, ai nevoie de MINIM 2 NOTE pentru încheierea mediei. Doamnele și domnii profesori pot cere 4-5 note, dar îți pot încheia media cu minim 2, iar impunerea unui anumit număr de note nu este chiar în regulă și ar trebui raportată în ritm alert către direcțiunea instituției de învățământ.

Media elevilor poate fi încheiată în acest an școlar cu doar două note sau calificative, indiferent de disciplină și indiferent câte ore pe săptămână are acea disciplină în planurile-cadru, potrivit Ordinului de ministru nr. 3.108/2021 publicat în Monitorul Oficial.

Actul normativ modifică regulamentul de funcționare a școlilor (ROFUIP) și mai prevede că elevii aflați în situație de corigență vor avea măcar 3 note.

Modificările aduse de OME 3.108/2021:

 • În anul școlar 2020-2021, numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, va fi de minimum două, indiferent de numărul de ore alocat disciplinei prin planurile-cadru.
 • În anul școlar 2020-2021, elevi aflați în situația de corigență vor avea cel puțin trei calificative note, ultimul fiind acordate în ultimele două săptămâni ale semestrului.
 • În anul școlar 2020-2021, elevii declarați amânați pe semestrul I își încheie situația școlară în primele opt săptămâni de la revenirea la școală.
Captură Monitorul Oficial nr. 45/15.01.2021

Sursă: click aici

Elevii pot rămâne în regim online, dacă vor. Ce spune Sorin Cîmpeanu, Ministrul Educației

Elevii pot rămâne în regim online, dacă vor. Ce spune Sorin Cîmpeanu, Ministrul Educației

A fost publicat, luni seara, în Monitorul Oficial, Ordinul comun al ministrului Educaţiei şi al ministrului Sănătăţii, document care prevede că prezenţa fizică nediferenţiată în şcoli se poate face chiar din a doua zi după înregistrarea unei rate de infectare mai mică de 1 la mie.

De asemenea, ministrul a mai spus că elevilor care prezintă simptome specifice de orice fel să nu intre în comunitate.  Elevii care prezintă vulnerabilități medicale sau au alte motive întemeiate vor trebui să aibă asigurat procesul de învățare în online.

„Dacă ai simptome specifice, nu trebuie să aștepți confirmarea medicală. Anunți școala că propriul copil are simptome specifice, motiv pentru care nu va fi prezent la școală și vrea să aibă asigurat în sistem online procesul de învățare”, a mai spus Cîmpeanu. „Eu cred, a adăugat ministrul Educației, că puține sunt clasele unde să nu existe cel puțin un elev în acestă situație, deci recomandarea este să fie camerele video pregătite”.

Întrebat ce se întâmplă în cazul părinților care se tem să-și trimită copiii la școală, deși copilul este bine și nu prezintă simptome, ministrul a răspuns: „Nu știu, eu aș încadra asta la vulnerabilități. Teama exagerată este o vulnerabilitate. Cadrul legal acesta este: simptome specifice de orice fel sau vulnerabilități sau motive întemeiate. Sunt convins că în școli va exista înțelegere”, a punctat Sorin Cîmpeanu.

În momentul de față, a mai spus Cîmpeanu, rata de infectare (în rândul elevilor – n.r.) este foarte mică, sunt 260 în întreaga ţară, din care 43 în Bucureşti și 260 în întreaga ţară, dar există. De asta trebuie să respectăm în continuare regulile, pandemia nu a trecut”, a mai spus ministrul Educației.

Sursa: click aici (conținut preluat)

Unul dintre drepturile „ascunse” ale elevilor – 2 ani de studiu în unul singur

Unul dintre drepturile „ascunse” ale elevilor – 2 ani de studiu în unul singur

Mulți dintre elevii români nu își cunosc drepturile în totalitate. Personal, cunosc o mulțime de elevi cu medii impecabile de 10, „buni” la toate materiile, care învață constant, dar care nu știu să își acceseze drepturile conform legii.

Dreptul despre care vă voi povesti astăzi este cel de a promova doi ani de studii într-un singur an școlar. Pare a fi ceva furat din învățământul american, însă nu este. Acest drept este complet fondat, iar orice elev își poate exercita acest drept dacă îndeplinește condițiile specifice.


Situația simplificată:

Dacă vrei să parcurgi 2 ani de studiu în unul singur, trebuie să îndeplinești în mod cumulativ următoarele condiții:

a) să ai, în anul şcolar anterior anului curent, calificativul sau media generală la fiecare disciplină de studiu:
– „foarte bine”, pentru elevii din învăţământul primar;
– minimum 9,00, pentru elevii din învăţământul gimnazial şi liceal.
b) să ai, în anul şcolar anterior anului curent, calificativul sau media anuală la purtare:- „foarte bine”, pentru elevii din învăţământul primar;
– minimum 9,50, pentru elevii din învăţământul gimnazial şi liceal.
c) să promovezi un test transdisciplinar din curriculumul clasei anterioare claseicurente, cu un punctaj de cel puţin 80% din totalul punctajului acordat pe test.

Dacă îndeplinești aceste condiții, trebuie să ai următoarele documente:

a) cererea părintelui sau a tutorelui legal al elevului;
b) avizul favorabil al psihologului şcolar;
c) avizul favorabil al medicului şcolar sau al medicului de familie;
d) avizul consiliului profesoral al unităţii de învăţământ.

Poți găsi mai multe detalii în documentele de mai jos. (cele 2 butoane)


Situația concretă, conform legii:

Legea Educației Naționale – articolul 21, alineatul 4: Elevii cu performanțe școlare excepționale pot promova 2 ani de studii într-un an școlar la decizia unității de învățământ, pe baza unei metodologii naționale aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului. click aici pentru a accesa legea


Pentru orice fel de întrebări, îndrumări sau nelămuriri, vă rugăm să ne contactați!

Sistemul educațional românesc- memorare sau învățare?

Sistemul educațional românesc- memorare sau învățare?

Un aspect reprezentativ sistemului de învățământ actual este furnizarea unei mari cantități de informație legată de diferite materii, dispunerea acesteia în mintea elevilor, dar și evaluarea din multitudinea de materii predate. Metoda românească de învățare este, de fapt, memorarea informației cu scopul evaluării care, inevitabil, ne duce la celebra vânătoare de note.

Cu cât este volumul de materie predată mai mare, cu atât pretențiile cadrelor didactice la memorare crește, iar anxietatea din momentul evaluării este sporită. Metodele de predare sunt ineficiente, împingându-i pe copii să învețe pe de rost lecția în loc să scoată idei principale și a o înțelege. În aceeași măsură, profesorii de la catredele românești sunt conștienți de standardele exagerat de ridicate pe care le au atât dumnealor, cât și colegii acestora.

Elevii români sunt încolțiți cu informație din toate unghiurile, fiind nevoiți să o memoreze pe o durata scurta de timp strict pentru evaluarea ulterioară. În acest mod, informația pe care noi, elevii o primim devine inutilă, nefiind procesată concret. În același timp, sistemul nostru are pretenția ca elevii săi să cunoască o multitudine de amănunte despre o amplitudine de subiecte, la fel de detaliat. Astfel, învățăceii sunt mai concentrați pe memorare, pe evaluări și pe notele primite, în locul focusării pe ce materii le atrag atenția, pe subiecte care le stârnesc interesul.

În acest mod, elevii și studenții români nu își pot exploata dorințele sau interesele decât în momentul în care nu oferă destulă atenție anumitor teme, fapt ce le poate afecta rezultatele școlare.

Elevilor ar trebui să le fie oferită libertatea de a se informa în amănunt despre subiectele ce le stârnesc interesul, dedicându-și mai puțin atenția spre materii care nu le satisfac curiozitatea.

Cele nouă tipuri de inteligență – partea a II-a

Cele nouă tipuri de inteligență – partea a II-a

 1. Inteligența naturalistă – oamenii cu o o inteligență naturalistă dezvoltată observă cu uşurință schimbările din jurul lor, pot supraviețui în natură şi pot diferenția plantele, animalele ş.a.m.d., ei pot diferenția şi diverse tipuri de obiecte.
 2. Inteligența muzicală – oamenii cu o astfel de inteligență se descurcă foarte bine cu sunetele (ritm, tonalitate şi frecvență), de asemenea pot recunoaşte şi reproduce piese muzicale.
 3. Inteligența matematico-logică – oamenii ce posedă o astfel de inteligență dezvoltată sunt foarte buni la a desluşi gândirea abstractă şi simbolică şi au abilitatea de a calcula şi de a rezolva probleme de matematică.
 4. Inteligența existențială – cei cu o astfel de inteligență sunt sensibili şi au capacitatea de a pune, de a aborda şi de a se gândi la întrebări despre existența umană (ca: ,,de ce murim?”, ,,de ce ne îndrăgostim?”, ,,ce este dragostea?” şi multe altele).
 5. Inteligența chinestezică a corpului – se referă la persoanele ce au foarte multe abilități fizice şi le pot dezvolta printr-o uniune a minții cu trupul, numită antrenament. Sportivii, dansatorii, chirurgii şi meşterii sunt categorii ce prezintă o inteligență chinestezică a corpului foarte dezvoltată.
 6. Inteligența lingvistă – cei cu o astfel de inteligență ştiu să folosească cuvintele ca să exprime ceva şi să înțeleagă sensurile metaforice. Scriitorii, jurnaliştii şi purtătorii de cuvânt sunt câteva categorii de oameni cu o inteligență lingvistică dezvoltată.
 7. Inteligența interpersonală – este abilitatea de a interacționa eficient şi de a-i înțelege pe ceilalți (atât verbal, cât şi non-verbal şi paraverbal). De asemenea, oamenii cu acest tip de inteligență sunt buni lideri, buni comunicatori şi înțeleg sentimentele celorlalți. Profesorii, actorii şi politicienii sunt câțiva oameni care posedă acest gen de inteligență.
 8. Inteligența intra-personală – este capacitatea unei persoane de a se înțelege pe sine, de a-şi înțelege gândurile, emoțiile şi sentimentele şi de a seta obiective în viață. Psihologii şi filozofii posedă acest tip de inteligență.
 9. Inteligența spațială – este abilitatea de a gândi şi de a vedea clar în 3D, sunt buni graficieni, au o imaginație dezvoltată şi se pot orienta cu uşurință în spațiu. Marinarii, piloții, sculptorii, pictorii şi arhitecții prezintă o inteligență spațială dezvoltată.

Acestea sunt cele nouă tipuri de inteligență.